Prednášajúci

PhDr. Jan Svoboda

Čo sa stane, keď žena zlyhá v úlohe matky.

Uznávaný český psychológ, psychoterapeut a pedagóg s bohatými skúsenosťami, supervízor azylových domov pre matky s deťmi, detských domovov, neštátnych poradenských zariadení.

Na slovensku prednáša hlavne profesionálnym rodičom a učiteľom. Je špecializovaný na krízové situácie výučby a výchovy, je vyučený detský jednoodborový psychológ, má prax v psychologickom poradenstve (detské, dospelé, rodina) cez dvadsať rokov. Napísal 7 knižiek, tri ako spoluautor. 

Jan Svoboda vam ponúkne ukážku, čo sa stane, keď žena zlyhá v úlohe matky - len naivný jedinec si myslí, že otec a matka sú zameniteľní. Ukáže vám dôsledky,
ktoré závislosti hrozia, keď matka nedokáže zabezpečiť sýtenie potrieb alebo všeobecne sýtenie základných sociálnych potrieb a iné. 

Košík

Úspešne pridané do košíka.