Prednášajúci

Janka Trebulová

Zdravá žena - šťastná rodina

 

Absolvovala Strednú zdravotnícku školuv Trenčíne ako zdravotnícky laborant. Svoje štúdium úspešne ukončila vysokoškolským vzdelaním na Slovenskej poľnohospodárskej univerzitev Nitre v odbore Vedecká výživa ľudí. Pracovala v spoločnosti Nestlé, kde sa zaoberala detskou výživou a neskôr vo farmaceutickej spoločnosti Abbott, kde sa venovala enterálnej výžive. 

V súčasnosti pracuje ako samostatný nutričný poradca vo výživovej poradni v Bratislave, kde sa venuje svojim klientom a ich výžive pri rôznych ochoreniach, výžive pri redukcii či optimalizácii telesnej hmotnosti. Spolupracuje so spoločnosťou NUTRI. Pracuje s redukčnými programami NUTRI FOOD PLAN a nutrične vyváženými potravinami NutriFood, ktoré sú ako jediné na Slovensku možné  užívať ako plnohodnotnú náhradu celodennej stravy. Ako výživový poradca spolupracuje s Interklinik Vital, kde v minulosti pracovala na odbornom grante projektu EÚna zmenu životného štýlu: „Štúdia o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy.“

Svoje odborné skúsenosti odovzdáva ďalej a prispieva dočasopisov ako sú: Škola a stravovanie, Nový čas pre ženy, Lekárnik a pod. Praktické zručnosti vo varení zase zúročila v projektoch v rámci spolupráce s Radosť variť– Škola vrenia v Poluse, kde dokonca viedla kurzy varenia pod názvom „Zdravá bleskovka“ a „Mňamky pre najmenších.“

Košík

Úspešne pridané do košíka.