Prednášajúci

Zuzana Hozhoni

Prirodzené počatie a pôrod dieťaťa.

V dnešnej dobe je téma prirodzeného počatia a pôrodu viac a viac pálčivá pre mnohém páry.

Na prednáške sa dozviete:

Čo je dôležité pre prirodzené počatie.
Ako žiť, aby sa tento zázrak podaril v kráse partnerského splynutia.
Ako sa počatie vlastne udeje. 
Prečo sa  niekedy nedarí počať dieťa.
Prečo sa to niekedy „nechcene“ podarí.
Limbický zápis a počatie.
Limbický zápis a pôrod.
Princípi prirodzeného pôrodu.
Limbický zápis človeka splodeného prirodzene.
Moje skúsenosti s klientami, ktorí boli umelo počatí.
Limbický zápis človeka spoldeného umelo.
Nástrahy umelého oplodnenia a umelej generácie.

Mgr.art Zuzana Hozhoni vedie transformatívne semináre „ZnovuZrodenia“ a osobné terapie v Čechách a na Slovensku. Pravidelne publikuje svoje články v českej Regene a vo Vitalite na Slovensku. Jednou z jej učiteliek je Elena Tonetti, ktorej techniky a poňatie limbického odtlačku vyvíja a rozširuje novým spôsobom. Opiera sa pritom o svoje nenaučiteľné dary a talenty, rovnako ako o dlhoročnú prax v práci s ľuďmi. Vo svojej praxi sa venuje prepisu základných, často nevedomých nastavení človeka na úrovni 3 mozgov v oblastiach: počatie, tehotenstvo, pôrod, telo, vzťahy, intimita, sebaláska, partnerstvo, komunikácia, peniaze, životné poslanie, radosť, viera, boh, bohyňa, strava, kondícia mozgu...za účelom skvalitňovania života v smere slobody, prebudenia a rozšírenia vedomia. Výsledky tejto práce sú pozitívne trvalé zmeny v živote človeka, vedomé, radostné bytie a utváranie krásneho života na planéte.

Zuzana Hozhoni je taktiež autorkou a lektorkou programov a série seminárov:
„ Kompletný program pre prípravu na vedomé počatie svojho života aj dieťaťa - pre oboch rodičov“

 „ ZnovuZrodenie Tela a Zdravia - prechod od cukru a ďalších nezdravých látok na prírodné sladidlá a živú stravu.“

Najbližšie akcie v SR a ČR nájdete na: www.hozhoni.eu

Košík

Úspešne pridané do košíka.