Prednášajúci

Martina Vagačová

Ako udržať spojenie s puberťákom. Ide to vôbec ? Príťažlivosť - úcta- zodpovedná sloboda

Pamätáte si seba v tom veku? Vnútri atakovaní hormónmi, zvonka tlak na získanie sociálnych pozícií v kolektíve a začudovanie, čo sa to len deje v mojej hlave? Náročné pre všetkých zúčastnených. Povieme si o tom, ako je dôležité robiť veci s našimi dospievajúcimi, ako im vytvoriť priestor na samostatné riešenia, ako im pomôcť porozumieť ich premenám a výzvam. Skúsime si načrtnúť spôsoby ako zostať plnohodnotne prítomní v ich svete a podporiť ich v chápaní priateľstva.

Martina Vagačová  

Od roku 2010 sa venuje poradenstvu a vzdelávaniu vo výchove. Lektoruje kurzy Efektívneho rodičovstva, odborné semináre, workshopy a prednáša pre rodičov. Poskytuje rôzne formy vzdelávania pre pedagógov a vychovávateľov. Ponúka poradenské služby v oblasti zameranej na výchovu a vzťahy.

Vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie - cez program Efektívneho rodičovstva. Jedná sa o prístup, ktorý sa zaoberá nielen výchovnými problémami a spôsobmi ich riešenia, ale najmä budovaním vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

V rokoch 2009- 2010 absolvovala akreditovaný výcvik pre vedenie Kurzov efektívneho rodičovstva a následne ďalšie špecializované kurzy, tréningy a semináre  (Výcvik pre sociálnych pracovníkov pracujúcich s mládežou: “COPE- Vytváranie optimálnych skúseností“, Rodičovstvo a psychologické poradenstvo, Adlerovská párová psychoterapia, Adlerovský prístup v školskom poradenstve, Nenásilná komunikácia, Dieťa s ADHD v rodine a škole, Skupinová dynamika).

Košík

Úspešne pridané do košíka.