Prednášajúci

Barbara Sviežená

Zdraví papkáči

Pôsobila ako vysokoškolský pedagóg a vedecký asistent, ďalších sedem rokov ako znalec v oblasti genetickej analýzy. Počas svojej praxe bola spolurealizátorom niekoľkých vedecko-výskumných projektov, za jeden z posledných získala ako spoluautorka odbornej publikácie ocenenie Ig Nobel Prize. Je spoluzakladateľkou Inštitútu zdravého života Winštitútu (www.winstitut.sk), kde pôsobí ako odborný garant a vedúca lektorka kurzov Poradca pre výživu, a autorsky a lektorsky sa spolupodieľa na ďalších aktivitách Inštitútu. V poradenskej a konzultačnej praxi sa špecializuje na vplyv výživy na zdravie, výživu detí, tehotných a dojčiacich žien. Pôsobí ako nutričný terapeut v Kontaktnom centre Anabell Bratislava – pre poruchy príjmu potravy (www.anabell.sk). Je hlavnou lektorkou a konzultantkou spoločnosti Planeat, ktorá vyvíja špecializovaný nutričný softvér. Aktívne prednáša o zdravej výžive a venuje sa edukačnej činnosti na viacerých úrovniach.

  

Košík

Úspešne pridané do košíka.