Prednášajúci

Martina Vagačová

Ako budovať samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa. ( Spojenie – voľnosť - mantinely )

.Životný štýl dnešnej spoločnosti je charakterizovaný vysokým tempom,  výraznou mierou stresu a globlizáciou problémov. Odhodlaní a zodpovední rodičia sú z toho nevyhnutne frustrovaní, pohltení  a majú problém nájsť potrebné východisko pre účinnú výchovu. Rodičovská láska a zručnosti už nestačia. Čo teda? Predovšetkým vzťahová väzba, ktorá svojou neodolateľnou silou vedie ruka v ruke rodiča i dieťa. Postupne rozvíja samostatnosť a zodpovednosť.

Martina Vagačová, výchovná poradkyňa a lektorka Efektívneho rodičovstva

Venuje sa vzdelávaniu (https://efektivne-rodicovstvo.sk/)  a individuálnemu poradenstvu (https://martina.vagacova.sk/) vo výchove. Už viac ako 10 rokov pracuje predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah medzi rodičom a dieťaťom . Popritom nezabúda aj na budovanie kvalitných partnerských vzťahov ako základu pre priaznivé rodinné prostredie. Vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva. Ide o overený koncept výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete. 

"Rodičovstvo vnímam ako cestu. Táto so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Som rada, že môžem ponúknuť pomocnú ruku".

Košík

Úspešne pridané do košíka.