Prednášajúci

Zuzana Juráneková

Tínedžer v online svete - manuál pre rodičov

IPčko je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2012 a prevádzkuje niekoľko projektov a ponúka tak nonstop, anonymnú, bezplatnú a diskrétnu psychologickú pomoc. Najznámejším je internetová linka dôvery pre mladých ľudí IPčko.sk, ktorá poskytuje poradenstvo nonstop prostredníctvom emailu a chatu. Online terénna práca ako druhý projekt vyhľadáva v online priestore sociálnych sietí a diskusných fór ľudí, ktorí potrebujú pomoc a bezpečné informácie. Dobrá linka ako linka dôvery pre ľudí so zdravotným znevýdhonením poskytuje poradenstvo prostredníctvom chatu, emailu a videa. Najnovším projektom je Krízová linka pomoci, ktorá poskytuje psychologickú pomoc pre ľudí v kríze prostredníctvom telefónu, emailu, chatu a videa.

 

V našej práci často komunikujeme s rodičmi o ich obavách o svoje dieťa v online prostredí. Preto sme sa rozhodli na ich otázky odpovedať aj prostredníctvom workshopu, kde sa zaoberáme témami ako

 

- Aký je význam internetu v živote tínedžera?

- Čo je to disinhibičný efekt?

- Diagnóza tínedžer - čo to znamená?

- Čo mladí ľudia na internete robia keď to rodičia nevidia?

- Aké riziká prináša online prostredie a ako pred nimi dieťa chrániť?

- Kedy sa internet stáva zlým pánom?

- Aké by mali byť ciele rodiča vo výchove v oblasti online priestoru?

 

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

 

V IPčku pôsobím ako koordinátorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi, aplikáciou intervencií v týchto rizikových skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu rôzneho charakteru (videá, vlogy, podcasty, články, plagáty,…). V IPčku zastrešujem aj video poradenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím, ktoré poskytuje internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením Dobrá linka. 

 

Som špeciálna pedagogička a dlhodobo sa venujem žiakom so sluchovým postihnutím. Aktuálne pôsobím na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave na Katedre špeciálnej pedagogiky ako odborný asistent a venujem sa odbornej príprave budúcich špeciálnych pedagógov. 

 

Košík

Úspešne pridané do košíka.