Prednášajúci

Michaela Martinková

Umenie poskytnúť prvú pomoc a zachrániť ľudský život

Je úžasné, keď človek dokáže pred príchodom záchrannej služby poskytnúť prvú pomoc a tak možno zachrániť život, a preto by som chcela odovzdať moje skúsenosti  ženám, ktoré sa zúčastnia mojej prednášky :-)

Pokúsim sa Vám dodať odvahu, aby ste sa nebáli poskytnúť prvú pomoc. 

  • prvá pomoc pri zástave dýchania a krvného obehu u dospelých a detí  /základné zhodnotenie vedomia, dýchania, krvného obehu/ + Praktický nácvik Kardiopulmonálnej resuscitácie
  • prvá pomoc pri vdýchnutí cudzieho telesa do dýchacích ciest + praktický nácvik
  • prvá pomoc pri zástave krvácania + praktický nácvik
  • prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život – Otravy, popáleniny + poleptaniny, zlomeniny, úrazy
  • bezvedomie

Michaela Martinková vyštudovala strednú zdravotnícku školu. Ako zdravotná sestra pracovala 4 roky na Traumatologickej Jiske na Kramároch, následne vyštudovala vysokú školu z urgentnej zdravotnej starostlivosti a momentálne studuje aj na vysokej škole Verejného zdravotníctva. Ako zachranárka pracuje 7 rokov, momentálne je Vedúca zachranárka na staniciach Rýchlej zdravotníckej pomoci v Karlovej Vsi v ZZS BA. Venuje sa  prednášaniu prvej pomoci v detských centrách, školách a rôznych seminároch pre firmy. Je maminkou 3 ročnej dcérky

Košík

Úspešne pridané do košíka.