Prednášajúci

Katarína Runa

Mužská sila, Ženské sebavedomie

Najvyšším archetypom ženy je Bohyňa. Tá, ktorá je, aká je, prijímam celé svoje "ja" a dovolí si byť takto videná - vo svojich svetlých aj temných stránkach. Dôveruje životu, dovoľuje si plynúť a v dôvere nasledovať svojho muža, Vesmír, intuíciu... nazvime to akokoľvek. Nepotrebuje kontrolovať, určovať smer, vládnuť. Šepká vhľady svojim múdrym hlasom, ale nepresadzuje ich. Inšpiruje iných svojou prirodzenosťou a vedomím seba samej.

Najvyšším archetypom muža je Kráľ - múdry muž, pevný vo svojich rozhodnutiach, ktorý stojí vo svojej sile ale zároveň dokáže prejaviť aj jemnosť a súcit. Počúva svoju múdru ženu, ale rozhoduje sa sám za seba, verí sám v seba. Vie, kam a prečo smeruje, vníma a "drží" priestor svojho kráľovstva.
 

Toľko "teória". Ako to však vyzerá v dnešnom svete? Ten je plný žien, ktoré stoja "v sile" - všetko ustoja, život majú pod kontrolou, pri slovách "odovzdať sa mužovi" ich striasa nechuťou. Určujú smerovanie svojej rodiny, robia zásadné rozhodnutia... a sú strhané, vyčerpané, unavené zo života. Bez obdivu k mužom, bez schopnosti dôverovať. 
A vedľa nich sa popletajú stratení muži... ktorí nevedia, kam smerujú, pri rozhodnutiach sú váhaví Nepoznajú svoje poslanie a hoci ich dušu volá divoké more, sedia radšej v bezpečí pohodlnej obývačky... Svoju ženu nezbožňujú, ale často urobia, čo chce - len aby mali pokoj.  
Poznáte to zo svojho života, alebo ste sa v tom dokonca našli? Pýtate sa, prečo je to tak? A čo s tým? Práve o tom, ako porozumieť ženskej a mužskej podstate v nás, ako pochopiť, čo vo svojom živote rozvíjať, aby sme sa stali seba-vedomou ženou a silným mužom, nie naopak - bude hovoriť Katarína Runa.

Toľko "teória". Ako to však vyzerá v dnešnom svete? Ten je plný žien, ktoré stoja "v sile" - všetko ustoja, život majú pod kontrolou, pri slovách "odovzdať sa mužovi" ich striasa nechuťou. Určujú smerovanie svojej rodiny, robia zásadné rozhodnutia... a sú strhané, vyčerpané, unavené zo života. Bez obdivu k mužom, bez schopnosti dôverovať. 
A vedľa nich sa popletajú stratení muži... ktorí nevedia, kam smerujú, pri rozhodnutiach sú váhaví Nepoznajú svoje poslanie a hoci ich dušu volá divoké more, sedia radšej v bezpečí pohodlnej obývačky... Svoju ženu nezbožňujú, ale často urobia, čo chce - len aby mali pokoj.  
Poznáte to zo svojho života, alebo ste sa v tom dokonca našli? Pýtate sa, prečo je to tak? A čo s tým? Práve o tom, ako porozumieť ženskej a mužskej podstate v nás, ako pochopiť, čo vo svojom živote rozvíjať, aby sme sa stali seba-vedomou ženou a silným mužom, nie naopak - bude hovoriť Katarína Runa.

Košík

Úspešne pridané do košíka.