Prednášajúci

Nina Menkynová

Posilnené ženy

Vyše trinásť rokov som pracovala ako psychologicky a hĺbkovo orientovaný konzultant v oblasti manažérskeho poradenstva. Bol to veľmi jasný, pragmatický a priamočiary, dalo by sa povedať „mužský“ svet. Výkon je meradlo, úspech je výkon.

Posledné roky som sa venovala takmer výhradne individuálnemu koučingu a psychologickému poradenstvu. A samozrejme hĺbkovému vzdelávaniu sa v týchto oblastiach. Skúmala som jemné tendencie v nás, túžila som pomôcť odkrývať to často nepomenované, zdanlivo nehodnotné, ale snažiace sa predrať na povrch. Avšak často umlčiavané systémom, pravidlami a najčastejšie nami samotnými. 

Iný pohľad na svet mi začal zásadne meniť život, skladať sklenený zvon. Nielen v práci, ale aj ako žene a matke troch malých chlapcov. Tu začalo byť pre mňa všetko citlivejšie, akoby otvorené všetkým zmyslom naraz.. Idúce za hranice.. Hnalo ma to v živote na neprebádané územie.

Na cestu srdca, ktorej sa nedalo vyhnúť..

Vo svojom workshope „Posilnené ženy“ by som sa rada zamerala na:

  • schopnosť žien sa naozaj otvoriť skutočným možnostiam, objaviť svoje hlboké základné smerovanie, rolu a vplyv
  • prijímať lásku (a aj lásku k sebe) bez strachu, či viny
  • tému ranku - posilnenie sebauvedomenia a sebahodnoty v rozličných kontextoch (schopnosť postavit sa za seba v práci, vo vzťahoch, v krízových situáciách..)
  • výzvu stať sa plnšou a komplexnejšou v schopnosti prezívať život
  • hľadanie odpovedí na otázky „Kto som, Kam smerujem“. 

Košík

Úspešne pridané do košíka.