Prednášajúci

Diana Fabianová

.

Diana Fabiánová je dokumentaristka, cestovateľka, mama, ale hlavne šťastná

bytosť.

Jej prvý dlhometrážny dokument o menštruácii s nazvom Mesiac v Nás,

precestoval celý svet, stal sa súčasťou vzdelávacieho systému v USA, bol

preložený do množstva cudzích jazykov vrátane čínštiny a arabštiny a získal

ceny na medzinárodných filmových festivaloch.

Momentálne dokončila jeho humorno-edukačnú verziu pre deti s názvom

Mesiačiky. Diana sa zaujíma hlavne o ženské témy. Spytuje veci, ktoré

pokladáme za dané. Vo svojich filmoch nachádza nové súvislosti a odkrýva

mnohokrát neuvedomelé, no hlboko vryté predsudky.

Okrem Mesiačikov pripravuje dva ďalšie dokumenty. Jeden skúma vplyv

prenatálneho obdobia a pôrodu na vývoj dieťaťa. Druhý film sa venuje otázke

nevery v rôznych kultúrnych prostrediach.

Košík

Úspešne pridané do košíka.