Prednášajúci

MUDr. Štefan Košlík CSc.

AKo môže výživa ovplyvniť fyzický a duševný stav ženy

lekár, primár oddelenia liečebnej výživy a naturálnej medicíny vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach

 

Založil prvé naturálno– medicínske pracovisko v štátnom zdravotníckom zariadení na Slovensku. Pri vyšetreniach zohľadňuje všetky aspekty zdravia a choroby – vrátane výživy, životného štýlu, psychosociálnych problémov a podobne. Pri liečbe uprednostňuje prirodzené prostriedky – úpravu stravy, prípravky z liečivých rastlín a z včelích produktov, ale aj ďalšie metódy naturálnej medicíny.

Naturálna medicína nechce byť alternatívou k modernej medicíne. 
”K liečbe pristupujeme vždy individuálne po zvážení všetkých údajov o zdravotnom stave všetkých troch zložiek ľudskej bytosti – tela, mysle a emócie.
”V naturálne medicíne uprednostňujeme prirodzené prírodné postupy pri liečbe, ale aj diagnostike.

 

 

Košík

Úspešne pridané do košíka.