Prednášajúci

Lucia Palšová

Každá žena je bohyňa

Prednáška je zameraná na posilenie ženského sebavedomia ( nie v zmyske ženy manažérky). Mnohé ženy dnes pracujú na plné obrátky a zabúdajú a tým aj potláčajú svoje posvätné ženstvo. Ale prapodstata ženstva je v nich hlboko zakorenená a dá sa znovu nájsť zameraním sa do vnútra seba samej a absolútneho rešpektovania ženskej krásy a individuality,nie len fyzickej, ale aj duchovnej.

Meditácie so symbolmi ženských bohýň očistia ženskú dušu a privedú ženu k hĺbke svojho posvätného ženstva, aby sa vnímala ako ženská bohyňa.. S meditáciami ženských božstiev a ich archetypmi prenikneme do podstaty ženskej duše a naučíme sa ju  znovu "rozosmiať" .

Terapia bude zakončená havajským tancom,ktorý  jemne rozhúpe ženské lono a precítite v ňom krásu ženského pohybu.

Havajský tanec povedie lektorka Dáša Sabová.  

Použijem citát veľkého talianskeho režiséra Frederika Feliniho :"Žena by sa nemala emancipovať z túžby po napodobňovaní, mala by vytvoriť svoju realitu, odlišnú od mužskej, ale dopĺňajúcu. To by bol krok k šťastnejšiemu ľudstvu.!"

Študovala som etnológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK. Venujem sa kultúre starých etník, špeciálne severoamerických Indiánov a ich mytológii. Zaujíma ma tiež postavenie a úloha ženy v starých spoločenstvách, archetyp ženy v mytológii ( egyptskej ,gréckej , indiánskej).  Robím prednášky a terapie, kde pracujem s archetypmi zvieracích božstiev ( indiánska mytologia), alebo archetypmi ženských bohýň ( grécka a egyptská mytológia), Terapie sú zamerané na liečenie  a zlepšenie vzťahov ( rodinných, partnerských, pracovných a pod.)

Pri terapii so ženskými bohyňami pracujem s archetypmi gréckych bohýň, ktoré sú symbolmi určitých ženských vlastností  (Héra, Aténa, Afrodyta, Artemis). Zaoberám sa tiež kultúrou a mytológiou starých Keltov(keltská mytológia, stromové horoskopy). Niekoľko rokov publikujem do časopisu Vitalita, články so zameraním na mytologíu starých etník, keltské stromové horoskopy, symboliku zvierat v mytológii severoamerických Indiánov.

 

 

Košík

Úspešne pridané do košíka.