Prednášajúci

Bea Benková

Nájdite si svoje miesto v živote

Bea Benkova je Európska transformačná líderka, zakladateľka a riaditeľka Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy (GIFEW). 

GIFEW sa venuje ženám líderkám a nositeľkám spoločenskej zmeny z celého sveta, ktoré sú chcú naplniť svoje poslanie, zvýšiť efektívnosť a dopad prinášanej spoločenskej zmeny.

Narodila sa roku 1975 v Žiline, absolvovala štúdium makroekonomickej a menovej politiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, študovala tiež na Oxford University, 

získala titul magister v oblasti riadenia a bankovej regulácie na prestížnom ICMA centre v Readingu a ďalších 5 rokov pracovala v City of London pre medzinárodné finančné inštitúcie.
Je spoluzakladateľkou Slovensko-britskej rady v Londýne, kde v začiatkoch zast.vala funkciu predsedn.čky predstavenstva.
V čase choroby svojej mamy odišla z bankovníctva, celkom zmenila svoju profesiu a začala sa venovať koučingu. 

Ako európska transformačná líderka pomáha ženám nájsť inšpiráciu, objaviť ich talenty, uskutočniť sny a napĺňať životné poslanie. S manželom, priekopníkom zmysluplného podnikania, žije v Londýne. 

Viac informácií nájdete na www.beabenkova.com

Košík

Úspešne pridané do košíka.