Prednášajúci

Alena Rozsypalová

Alena Rozsypalová, členka predstavenstva Východoslovenská energetika Holding, a.s. ako hostka v panelovej diskusii Simony Mištíkovej

Svoju kariéru začala ako asistentka audítora – supervízorka v spoločnosti KPMG CZ, kde bola zodpovedná za audit účtovných závierok a audit oznamovacích balíčkov CZ GAAP, IFRS a US GAAP. Od roku 2005 do roku 2006 pracovala v spoločnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. ako vedúca kontrolingu. Z tejto spoločnosti odišla do RWE Distribuční služby s.r.o., kde pracovala na pozícii finančnej manažérky. V roku 2009 sa stala vedúcou kontrolingu. Medzi jej hlavné úspechy na tejto pozícii patrí optimalizácia a automatizácia procesov kontrolingu, čo viedlo k zlepšeniu efektivity o 15 %. O šesť rokov neskôr jej bola pridelená pozícia projektovej manažérky v projekte Lean Transformation and Operational Excellence. 1. augusta 2016 sa stala finančnou riaditeľkou v spoločnosti VSE Holding a členkou predstavenstva. Okrem toho je tiež členkou vedenia spoločnosti innogy Souh East Europe.

Košík

Úspešne pridané do košíka.