Prednášajúci

MUDr. Helena Máslová

Kvalita života alebo ako sa dožiť 100 rokov

Vyštudovala 1. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Pracovala na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, na lôžkovom internom oddelení aj v liečebni dlhodobo chorých. Skúsenosti zo všetkých týchto pracovísk ju priviedli k psychosomatickej a primárnej medicíne a neskôr k založeniu Centra psychosomatickej starostlivosti.

Teraz sa venuje najmä psychogynekológie, ženskému zdravie a reprodukciu z pohľadu psychosomatických súvislostí. Matka troch detí.

 

 

 

Prednáška Kvalita života alebo ako sa dožiť sto rokov

Čo tvorí kvalitu života? Z akých hľadísk to posudzovať? Koľko máme peňazí? Na aké dovolenky chodíme? Aké máme vzdelanie? Ako sme zdraví? Akú máme dostupnosť zdravotnej starostlivosti a koľko liekov berieme? Čo polícia a bezpečnosť?

Prednáška skúma rôzne uhly pohľadu, výskumy a rebríčky OECD, ktoré posudzujú rôzne miesta na zemeguli. Jedným z kritérií je aj dĺžka života. Často sa posudzuje stredná dĺžka života, ale pre určenie kvality životného štýlu sa zdá ako najlepšie meradlo posudzovať výskyt storočných ľudí tzv. Centariánov. Kde sú miesta s najvyšším výskytom centariánov? Čo títo ľudia jedia, čo robia, ako myslia, akú majú zdravotnú starostlivosť? Mali títo storoční  ľudia ľahký život alebo čelili mnohým prekážkam? Viete o tom, že v ČR počet centariánov klesol napriek očakávaniam demografov a poisťovákov? Prečo, keď sa každoročne zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť?

Determinuje nás už to, komu a kde sa narodíme alebo máme svoj osud vo vlastných rukách?

Košík

Úspešne pridané do košíka.