Prednášajúci

Katarína Sipos

Vývin dieťaťa - čo si všímať a prečo?

Vyštudovala Klinickú logopédiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala na základnej škole, aj v personálnej agentúre. Stále ju to však viedlo k deťom, ktoré to v škole a v živote nemajú tak celkom jednoduché. K deťom, ktorých vývin sa uberal viac, či menej neštandardným smerom. Založila na Slovensku prvé poradenské centrum, ktoré začalo poskytovať služby pre deti s poruchami učenia, správania, koncentrácie, reči a inými vývinovými ťažkosťami iným, netradičným spôsobom. V zahraničí vyštudovala rôzne metódy, ktoré na Slovensku a v Čechách neboli známe. Venuje sa individuálnej práci s klientmi, rodičmi a taktiež vzdeláva odbornú verejnosť. Je autorkou projektu “Komplexná terapia”, ktorého prvy ročník sa koná v máji 2018.”.

V rámci svojho centra (Centrum AVARE) sa venuje komplexnému pohľadu na ťažkosti klienta. V živote sa drží hesla, že všetko so všetkým súvisí a pri liečbe sa riadi pravidlom "nájdi príčinu, až potom lieč". 

Na prednáške vám porozpráva o tom, čo všetko je dôležité si vo vývine dieťaťa pred narodením, ale i v neskoršom veku všímať, čomu sa vyhnúť a čo naopak podporiť. Dozviete sa veci, ktoré sa k vám v bežnej komunikácii nedostanú. Vyskúšate si tiež samé na sebe, čoho všetkého je (alebo zatiaľ nie je :-) ...) váš mozog schopný. 

 


Vývin dieťaťa ovplyvňuje mnoho aspektov, o ktorých sa bežne nedozviete. Motorický vývin prebieha podľa určitých zákonitosti, ktoré majú vplyv na vývin reči, (pred)školských zručností a koncentrácie. Dnes sme zahltene množstvom informácii, z ktorých je ťažké vybrať si tie podstatne. Katarína Sipos sa pokúsi priblížiť vám komplexný pohlaď na vývin dieťaťa, poskytne vám informácie o tom ako ho môžete správne podporiť. Na vlastnej koži pochopíte, prečo sa niektorým deťom v škole ci škôlke darí ťažšie. Zažijete aj to, čoho váš mozog je, alebo zatiaľ nie je schopný a budete rozumieť tomu, prečo sa vám v niektorých oblastiach v živote možno nedarí dodnes :-) A čo je najdôležitejšie, po jej prednáške budete vedieť čo s tým. 


 

Košík

Úspešne pridané do košíka.