Prednášajúci

Michelle Mattieligh

SPRACOVANIE NEŽELANÉHO MAGNETIZMU PRÍŤAŽLIVOSTI NÁŠHO SVETA TIEŇOV A KARMY

Prednáška s meditáciou na uvoľnenie najťažších blokád a krívd v našej duši.

Aj vám sa to stále deje, že sa vaše vzťahy pomerne rýchlo zmenia z veľkej zamilovanosti na nespokojnosť, či niekedy až zlosť na partnera za čosi, čo vám čoraz častejšie robí akoby naschvál? A že vaši partneri po čase už "nie sú to - čo bývali na začiatku"? Čím viac máme voči niekomu hnev a kladieme voči niečomu odpor - tým viac to priťahujeme dokola do života. Prečo a čo s tým? 
Na prednáške sa dozviete, čo v takom prípade robiť s naším neželaným vnútorným magnetizmom príťažlivosti, ktorý nám priťahuje do života v prvom rade to, čo nechceme a s čím tu nie sme vnútorne vysporiadaní. To nám potom partneri dokola zrkadlia v ich správaní. Aby sme ten protipól prijali a vysporiadali sa s ním pre dosiahnutie svojho rovnovážneho stredu, čím získame tak potrebnú stabilitu v tejto protipólovej dualite.

Mgr. Michelle Mattieligh - lektorka, terapeutka, koučka a publicistka vám už 17. rok v Pyramíde osobnosti ukazuje nové pohľady na človeka, jeho zmysel existencie a miesto v živote, cestu k osobnému naplneniu, udržaniu dlhej mladosti, vitality a zdravia, iné možnosti riešenia vzťahových problémov a zaťažení zo zdedených rodových programov, ktoré blokujú váš osobnostný rozvoj, úspech, šťastie, lásku, aj hojnosť.
Formou: prednášok, kurzov, workshopov, relaxačno-vzdelávacích a terapeuticko-očistných dovoleniek pri mori (vždy na konci júna), osobnými konzultáciami a karmickými terapiami, ako aj relaxačno-vzdelávacími a meditačnými CD, video-online seriálom o komplexnej sebapremene, vďaka ktorým nájdete svoju vlastnú cestu vedúcu k seba poznaniu a sebazdokonaleniu a odhalíte v sebe svoje skryté vnútorné roviny plné síl a dosiaľ nevyužívaných schopností...

Pracuje s nepotrebnými vzorcami, negatívnymi návykmi, naučenými ale aj zdedenými neželanými programami, boľavými zážitkami, ale aj smutnými skúsenosťami a traumami, pretože sa usádzajú v našej bunečnej pamäti a tento svet tieňov výrazne ovplyvňuje náš vnútorný magnetizmus príťažlivosti a priťahuje nám do života práve tie veci, ktoré nechceme správne vidieť a riešiť a utekáme pred nimi. Tak nám odmietané tiene tvoria rôzne osobné a karmické blokády, ktoré nás brzdia na ceste vpred za úspechom, kariérou, láskou či šťastím, až pokým ich nespracujeme, nepreliečime a nepreprogramujeme. A tiež nás zaťažujú nízkymi vibráciami a z toho časom až chorobami - preto sa od nich pre svoj vzostup potrebujeme očisťovať a oslobodzovať.

V Pyramíde osobnosti spája poznanie starých vyspelých kultúr, najrôznejších filozofických prúdov, moderných vedeckých objavov a osobných prístupov do 3 rovín rozvoja ľudskej osobnosti: 1/ telesnej, 2/ duševnej a 3/ duchovnej. 

Košík

Úspešne pridané do košíka.